Vuurgangvlampijpketel

Deze stoomketel heeft de vorm van een liggende cilinder. Er zitten een hoop vlampijpen in. Als er veel vlampijpen in zitten, kan er veel warmte worden overgedragen aan het water. Een vuistregel is: hoe meer vlampijpen, hoe meer warmte er aan het water kan worden overgedragen. Bij deze ketels zit er veel variatie in de hoeveelheid vuurgangen en keerkasten. Sommige ketels hebben slechts 1 vuurgang en 1 keer kast, terwijl andere ketels wel zes vuurgangen en zes keerkasten hebben. Tegenwoordig gebruikt men vooral aardgas als brandstof. Vroeger was dit nog met kolen. Er zijn echter ook een hoop ketels die methanol als brandstof hebben. Het duurt erg lang om de ketel op te stoken. Zeker als die heel groot is. De vuurgangvlampijpketel is niet voor niets een erg ineffici├źnt type stoomketel.

Afgasketel

De afgasketels zijn de modernste soort ketels. Het is een nieuwe ontwikkeling. Bij deze ketels ontbreekt een vuurgang. Ze hebben alleen vlampijpen. Wat ook erg opvalt is dat de keerkast en de brander geen onderdeel zijn van dit type ketel. Afgasketels worden gestookt op verbrandingsgassen. Een groot voordeel van deze moderne ketels is dat ze heel veel stoom produceren. Het rendement ligt zeer hoog. Deze stoomketels besparen dan ook veel meer energie dan oudere typen stoomketels. De afgasketel kan worden gezien als een soort mix van een vuurgangvlampijp ketel en een ECO. Steeds meer mensen hebben behoefte aan de afgasketels, omdat duurzaam gebruik en energiebesparing steeds belangrijker aan het worden is.

Waterpijpketel

Bij waterpijpketels wordt het water door pijpen gevoerd. De brandstof verbrand in de vuurhaard. In de vuurhaard mengt de brandstof met de verbrandingslucht. Het water in de ketel wordt verwarmd door de straling van het vuur en de warmte van de rookgassen. Verder hebben alle pijpenbundels een andere functie. Een belangrijk onderdeel van de waterpijpketels zijn de OVO’s. In de OVO wordt de stoom namelijk oververhit. Veel ketels maken gebruik van meerdere OVO’s. Uiteindelijk komt de afgewerkte stoom in de vacu├╝mcondensor, waar de stoom wordt gecondenseerd tot water. Als het water is opgewarmd wordt het als laatste naar de ketel gevoerd. De stappen herhalen zich uiteraard steeds weer opnieuw.

Wilt u een nieuwe stoomketel aanschaffen? Kijk dan eens op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*